สยามกลการอะไหล่,กลุ่มสยามกลการ ร่วมกับกลุ่ม SPRAY BRUSH ร่วมสร้างสรรค์สังคม Meeting of Styles 2018 ดินแดนศิลปะแห่ง 'กราฟฟิตี้'

 

ในการพัฒนาพื้นที่สวนเฉลิมหล้า (สะพานหัวช้าง) ที่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งใน Graffiti Landmark ที่สำคัญอีกที่หนึ่งของกรุงเทพมหานคร

 

Meeting of Styles 2018

Meeting of Styles 2018

Meeting of Styles 2018

Meeting of Styles 2018

Meeting of Styles 2018

Meeting of Styles 2018

Meeting of Styles 2018

Meeting of Styles 2018

Meeting of Styles 2018