Car

ชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

SMP คือผู้แทนจําหน่ายแต่เพียงผู้เดียวของผลิตภัณฑ์ โช้คอัพเควายบี ผ้าเบรกวาลีโอ และ ฝาหม้อน้ำคาลโซนิค
ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและนวัตกรรมใหม่ๆ ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์เฉพาะจากโรงงานผู้ผลิต ผนวกกับประสบการณ์ในการดําเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน
และมีเครือข่ายร้านจําหน่ายชิ้นส่วนอะไหล่กว่า 500 แห่งทั่วประเทศ ทําให้ SMP เป็นผู้นําด้านยอดการขายอันดับหนึ่งทั่วประเทศ