ข้อมูลเทคนิค

ข้อมูลเทคนิค RIK

  • หน้าที่ของแหวนลูกสูบ

    แหวนลูกสูบทำหน้าที่เป็นซีลระหว่างผนังกระบอกสูบกับลูกสูบ

    อ่านรายละเอียด
  • ชนิดแหวนลูกสูบ RIK

    แหวนลูกสูบมี 2 ชนิด ได้แก่ แหวนอัดและแหวนน้ำมัน

    อ่านรายละเอียด